จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
สอนเพาะเห็ด กรุงเทพ
Select Category:
อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า เรียนรู้การเพาะเห็ดถั่งเช่า
0:02:32
6000 views
From: admin
เพาะเห็ดฟาง
0:04:52
4714 views
From: beboyd
อบรมเพาะเห็ดฟาง
0:04:30
5244 views
From: beboyd
อบรมเพาะเห็ด กรุงเทพ
0:08:01
5326 views
From: beboyd
เพาะเห็ดฟาง วิหารแดง สระบุรี
0:04:14
5782 views
From: beboyd
อบรมเพาะเห็ดฟาง วิหารแดง
0:04:30
5279 views
From: beboyd
เรียนเพาะเห็ดฟาง การทำธุรกิจเห็ดฟาง
0:04:13
6901 views
From: Guest
อบรมเพาะเห็ดถุง : เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดอื่นๆ
0:03:31
6595 views
From: Guest
เรียนเพาะเห็ด กรุงเทพ
0:04:26
6646 views
From: Guest
อาหารเสริมเห็ดฟาง
0:01:20
6413 views
From: Guest
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
0:01:26
7273 views
From: Guest
การเพาะเห็ดฟางด้วยเปลือกถั่ว เปลือกมัน
0:01:20
8410 views
From: Guest
การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การเพาะเห็ด
0:01:36
7530 views
From: Guest
Rate Sign in to rate
Views: 4715
From: beboyd
Added: 2012-03-05
Category: อบรมการเพาะเห็ด
Duration: 0:04:35
Video Description: เพาะเห็ดถุง การอบรมเพาะเห็ด โดย http://www.ifarm.in.th อาทิ เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้าภุฎานดำ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำ เห็ดหอม และเห็ดอื่นๆ

====
บรรยากาศการอบรมเพาะเห็ด โดยศูนย์เรียนรู้ ifarm วันที่ 23-24 ก.ค 2554

รายละเีอียดการอบรมเพาะเห็ดเพิ่มเติม
http://www.ifarm.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=86

ติดต่อสอบถาม : 081-555-1297

=====
Join Us on Facebook : http://www.facebook.com/ifarmlive