จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4167
From: admin
Added: 2012-03-26
Video Description: ตอนที่ 90 : เบญจภาคี รวมพลังรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง

การรวมตัวกันของคนจาก 5 ภาคส่วนของสังคม เพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง ในกิจกรรมมหกรรมฟื้นฟูลุ่มน้ำและทะเลไทย ยุทธการถอยหลังเข้าคลอง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการชุมชนพอเพียงเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
หนึ่งตัวอย่างมีค่ามากกว่าคำสอน คือ หนึ่งในคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันนี้ชุมชนที่เข้มแข็ง ก้าวเดินตามเส้นทางแห่งความพอเพียง เกิดขึ้นอย่างมั่นคง และหลากหลายทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์คำสอนของพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งหมดนี้ คือ ความมหัศจรรย์ 108 พันประการ ของชุมชนพอเพียง ที่เข้มแข็งและยั่งยืน บนสองขาของตนเอง พึ่งพาตนเอง และหยัดยืนเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้าง จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผา สู่มหานที เราจะพบกับชุมชนพอเพียง กลุ่มคนที่เดินตามคำสอนของพ่ออย่างไม่ย่อท้อ เพราะพวกเขารู้ว่าเส้นทางสายนี้คือ ทางรอดจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง เป็นแสงสว่าง เป็นพลังแห่งความดีงาม และเป็นทางที่จะกู้วิกฤตการณ์โลกในวันนี้