จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4123 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4168 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3574 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4914
From: admin
Added: 2012-03-27
Video Description: ตอนที่ 91 : กองทัพเกษตรโยธิน รวมพลังชุมชนพอเพียง
กองทัพเกษตรโยธิน เข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ลุ่มน้ำบางประกง ในงานมหกรรมฟื้นฟูทะเลไทย ยุทธการถอยหลังเข้าคลอง ขบวนคนนับพันนับหมื่นรวมตัวกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า ณ ผืนดินอันอุดมนี้ สมควรแก่การเป็นผืนดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกเขา ไม่เฉพาะกับคนเท่านั้น แต่หมายถึงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ขบวนช้าง ขบวนม้า วัว จึงเข้าร่วมส่งเสียงเรียกร้องในสิทธิ์ของการมีอาหารที่ปลอดภัย และพอเพียงเช่นเดียวกัน
เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง อมตะวาจาของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร บิดาแห่งเกษตรแผนใหม่ในประเทศไทย ที่วันนี้ นับวันจะเป็นความจริง เมื่อพื้นที่อาหารลดน้อยลงทุกวัน การรวมตัวกันของกองกำลังเกษตรโยธิน จึงเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของคนจากทุกสารทิศที่มีหัวใจดวงเดียวกัน และยึดมั่นในเส้นทางเดียว เส้นทางสายพอเพียงตามคำสอน...ของพ่อ