จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4369
From: admin
Added: 2012-03-27
Video Description: ตอนที่ 93 : โรงเห็ด สร้างรายได้ สานความสามัคคี

เศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชนเมือง หนึ่งในโจทย์ยากของการเดินตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แต่ชุมชนบ้านสามัคคีสุขได้ตอบโจทย์ของคนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยความเอื้ออาทร และแบ่งปัน พวกเขาเลือกที่จะสร้าง โรงเพาะเห็ดชุมชนขึ้นมา เพื่อหวังผลที่มากกว่าเห็ดที่ได้จากโรงเพาะเห็ด แต่เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงาน และการนำรายได้จากโรงเพาะเห็ดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยรวม
หนึ่งในความมหัศจรรย์ ของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร การพยายามเดินกลับสู่เส้นทางสายพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของการอยู่ร่วมกันของชุมชน แม้ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง หมู่บ้านรวมกลุ่มกันในรูปแบบบ้านจัดสรร แต่ที่ชุมชนสามัคคีสุขแห่งนี้ เข้าใจและยึดมั่นในความสามัคคี พวกเขาจึงพากันก้าวเดินสู่เส้นทางชุมชนพอเพียง ที่พึ่งพาตนเอง และเอื้ออาทรต่อชาวชุมชนความสุข จึงเกิดจากความสามัคคีดั่งชื่อชุมชน