จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4123 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4915 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4168 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3574 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4575
From: admin
Added: 2012-03-28
Video Description: ตอนที่ 94 : กลุ่มแม่บ้านพอเพียง สร้างรายได้ลดรายจ่าย
บ้านห้วยร่วม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่เมื่อมีเวลาว่างจากการทำนา พวกเขาก็ไม่ได้ปล่อยเวลานั้นไปอย่างเปล่าประโยชน์ กลุ่มแม่บ้านมารวมตัวกัน เพื่อสร้างอาชีพเสริม ด้วยการทำขนม ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ขนมและอาหารเหล่านี้ยังหมายถึงของกินเล่นสำหรับเด็กๆ ในครัวเรือน
ตัวอย่างหนึ่งของชุมชนที่ได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ จากโครงการชุมชนพอเพียง ให้พวกเขาได้ต่อยอดอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้กลับสู่ครอบครัว สร้างการบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อฝึกให้พวกเขากล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า อย่างช้าๆ แต่มั่นใจ