จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4126 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4049 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4204 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4931 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3801
From: admin
Added: 2012-03-28
Video Description: ตอนที่ 95 : ชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชน
เกษตรกรไทย หลงทางไปกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการผลิตเพื่อการตลาดมานับเป็นเวลาหลายสิบปี จนกลายเป็นภาระหนี้สิน ไร้ที่ดินทำกินของตัวเอง เพราะราคาผลิตผลที่ขึ้นลงไม่คงที่ ในขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีกลับแพงขึ้นทุกวัน วันนี้เกษตรกรกลุ่มหนึ่ง หันกลับมาพึ่งพาตนเอง ด้วยการผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นทดแทนปุ๋ยเคมี
ความมหัศจรรย์ของแนวคิดในการพึ่งพาตัวเอง ที่เปิดประตูบานเดียว สู่ทางออกจากวังวนปัญหาของเกษตรกรไทย ที่นับวันแต่จะเดินเข้าสู่ทางตัน ประตูบานนั้นเปิดออกสู่แสงสว่างของเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง และนี่คือ หนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อต่อยอดโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชนของพวกเขา