จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4204
From: admin
Added: 2012-03-30
Video Description: ตอนที่ 97 : ชุมชนพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์

ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม หน่วยสำคัญที่สร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ ขณะเดียวกันชุมชนก็เป็นหนึ่งในมือที่โอบอุ้มสมาชิกชุมชนที่สำคัญไม่แพ้กัน ชุมชนบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่เห็นโอกาสในโครงการชุมชนพอเพียง และสร้างอาชีพเสริมขึ้นจากโครงการนี้ และที่สำคัญพวกเขายังเติมเต็มช่องว่างที่หายไปของการอยู่ร่วมกันของคนหลากวัย ให้กลับคืนมาใหม่ ชาวบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อจัดหาเครื่องมือที่เขาต้องการใช้สำหรับสร้างรายได้เสริม จักรเย็บผ้ากว่าสิบตัวที่ตั้งเรียงราย เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเขา ที่ได้ทำโครงการตามที่ตั้งใจ ความมหัศจรรย์ของโครงการที่ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเอง ทุกเส้นด้ายที่ย้ำลงไปในผืนผ้าเต็มไปด้วยความใส่ใจ โครงการชุมชนพอเพียง จึงเป็นโครงการที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน ดั่งเส้นด้ายที่ผูกเกลียว เหนียวแน่น ไม่เสื่อมคลาย