จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4068
From: admin
Added: 2012-05-09
Video Description: ตอนที่ 99 : โรงงานอาหารสัตว์ชุมชน ผลิตผลแห่งบ้านดอนแร้ง

เมื่อสัตว์เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเกษตรกรไทย อาหารสัตว์ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จำเป็น ในอดีตอาหารสัตว์ผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันบ้านดอนแร้ง เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อป้อนสู่ชุมชนใกล้เคียง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ สร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่...เศรษฐกิจระดับชุมชน ความมหัศจรรย์ของการมองให้เห็น โอกาส ที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นทาง ผสานกับความชาญฉลาดในการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนด้วยเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างชุมชน ที่ไม่ตามกระแส แต่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตลาด ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ก็คือ ชาวชุมชนด้วยกันนั่นเอง