จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 5001
From: admin
Added: 2012-06-26
Video Description: ตอนที่ 102เศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชนชาวสวน
ธนบุรี อดีตเคยเป็นพื้นที่สวนผลไม้ ที่ผลิตพืชผลเลี้ยงคนไทย พื้นที่ฝั่งธนบุรี เริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นที่อยู่อาศัย ความเจริญรุกไล่พื้นที่สวนเกษตรให้กลายเป็นเพียงอดีตกาล ของฝั่งธนบุรี แต่ชาวชุมชนบ้านสวน เขตจอมทอง ยังคงรักษาสวนเกษตรเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมาเช่นนี้เนิ่นนานความมหัศจรรย์ของวิถีชาวสวน วิถีที่ผูกพันกับน้ำ และธรรมชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อความเป็นเมืองขยายสู่พื้นที่เกษตร แต่ชาวบ้านสวนแห่งฝั่งธนบุรี ยังคงรักษาวิถีชีวิตชาวสวนไว้ได้ ก็เพราะพวกเขามีความพอเพียงอยู่ในวิถีชีวิต จากอดีตผ่านกาลเวลาสู่ปัจจุบัน พวกเขาจึงยังคงความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้