จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4204 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4931 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4049
From: admin
Added: 2012-06-26
Video Description: ตอนที่ 104ปลดหนี้ 50 ล้าน ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ธงไชย คงคาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้พลิกผันชีวิต จากพนักงานบริษัทส่งออกเนื้อไก่ หันเข้าสู่วงการเกษตรด้วยเห็นช่องทางการทำรายได้จากการเลี้ยงไก่ในบ่อปลา แต่แล้ว ชีวิตก็พลิกผันเมื่อสิ่งที่คาดหวังว่าจะนำพารายได้นับล้าน กลับกลายเป็นการสร้างหนี้มูลค่ากว่า 50 ล้าน จนคิดหนีไปบวช จากแนวคิดที่หลวงพ่อปัญญานันทะ พระอาจารย์ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ท่านว่าไม่ตายหรอก เกิดมาไม่ได้เอาอะไรมา ว่าวขึ้นสูงย่อมถูกลมต้านเป็นธรรมดา ลูกศิษย์วัดชลประทานฯ ต้องสู้ ห้ามพูดว่ายอมแพ้ ทำให้ ธงไชย คงคาลัย กลับมาค้นคว้าแนวทางการพึ่งตนเอง แล้วคำตอบของเขาก็อยู่ที่นี่ แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว