จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4049 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4204 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4931 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4126
From: admin
Added: 2012-12-11
Tags:
Video Description: ตอนที่ 107 : เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของโลก

วิกฤตการณ์โลกร้อน ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ขบวนช้าง 5 เชือก ที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูจิตใจ เดินทางร่วมกับคนตามโครงการ เดินกับช้างร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยนักกิจกรรมและอาสาสมัครกรีนพีซ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ วันนี้พวกเขาเดินทางมาถึงเมืองโบราณ ซึ่งเป็นกิจกรรม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพวะอากาศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาทีเป็นปัญหาเดียวกันของคนทั้งโลกในวันนี้ คือ ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ปัญหาที่ไม่อาจปฏิเสธ และไม่มีใครเพียงคนเดียวสามารถหยุดยั้งได้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ คือ หนึ่งทางรอดของโลกใบนี้ นี่คือ มหัศจรรย์แห่งพระอัจฉริยภาพ และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล คำสอนของพ่อที่พร่ำสอนมาหลายสิบปี จนวันนี้วิกฤตการณ์โลกย้ำชัดว่าถึงเวลาปฏิบัติตามคำพ่อสอน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป